× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна Іноземної та слов’янської філології Кафедра української мови Новини Новини (Кафедра української мови) Інтердисциплінарний проект фахівців музики та української мови Сумського і Кіровоградського педагогічних університетів у вимірах мистецько-педагогічної дії

2016062 134219 528027123Значною мірою ефективність уроків музики, української мови, літератури або інтегрованих уроків, їхня духовно-творча домінанта залежить від особистості учителя, його самовідданої праці, авторської спроможності як професійно значущої особистісної якості, умінь бути психологом, майстром діалогічної взаємодії – така ідея пронизує інтердисциплінарний проект. Виконавці, згідно з угодою про науково-методичну співпрацю, − викладачі істуденти мистецького факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (декан − Стратан-Артишкова Т.Б., докт. пед. н., проф.) та кафедра української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка (завідувач кафедри − Семеног О. М.). Мета проекту − розвиток і саморозвитокхудожньо-комунікативної (сценічно-мовленнєвої, жанрово-стилістичної, емоційно-почуттєвої) культури майбутнього педагога.

21-22 червня 2016 року відбувся круглий стіл фахівців цих закладів за участю також академіка-секретаря відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, академіка НАПН України, докт. пед. н., проф. Ничкало Н.Г., директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, докт. пед. н., проф. Лук'янової Л.Б., докт. пед. н., проф., завідувача відділу змісту і технології навчання дорослих цього інституту Лавріненка О.А., канд. пед. н., доц., завідувача кафедри театрального мистецтва Херсонського державного університету Лимаренко Л.І. Під час наукового заходу дослідниками акцентовано увагу на питаннях формування професійної мовнокомунікативної (художньо-комунікативної) культури майбутнього педагога; змісту і навчально-методичного забезпечення процесу мовно/мистецько-професійної підготовки, специфіку організації педагогічної практики майбутніх учителів української мови та музичного мистецтва; особливості взаємодії загальноосвітніх і вищих педагогічних навчальних закладів в контексті формування духовно-творчої особистості; інноваційні технології у мовній і мистецькій освіті.

2016062 134048 535283009Т.Б. Стратан-Артишкова представиланауковій громадінавчальні книги «Музичне мистецтво в контексті художньої культури», «Основи композиторської майстерності», «Поліфонія»; «Використання різновидів мистецтва в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музики», О.М.Семеног - книгу «Урок української мови у вимірах педагогічної дії», напрацювання викладачів і студентів мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Л.І.Лимаренко - «Воркшоп із техніки мовлення» і «Тренінг із техніки мовлення» для студентів і керівників студентських театрів.

Фахівці окреслили програму подальшої наукової діяльності щодо проведення спільних наукових заходів, майстер-класів, підготовки проектів з формальної, неформальної, інформальної освіти майбутніх учителів української мови, музичного мистецтва.

Т.Б.Стратан-Артишкова, декан мистецького факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

О.М.Семеног, завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 347 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.