× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Кафедра економіки та бізнесу Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Формуваннянаціональної бізнес-еліти, що має креативний ресурс для створення і підтримання власного іміджу, розбудови сприятливого бізнес-середовища як в Україні, так і поза її межами.

Кафедра економіки та бізнесу Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка готує фахівців, здатних швидко адаптуватися до стрімких змін у суспільстві в умовах глобальних викликів; спеціалістів, компетентних у розв’язанні найскладніших проблем з різних сфер функціонування соціально-економічної системи країни, зокрема:

-       дослідження особливостей і механізмів функціонування ринку, вимірювання і прогнозування попиту та пропозицій, тенденцій іх розвитку, виявлення потреб споживачів, їхніх мотивацій;

-       розроблення конкурентоспроможної стратегії розвитку підприємств на основі розуміння логіки бізнесу;

-       обґрунтування та прийняття стратегічних рішень у сфері управління ресурсами та економіки бізнесу;

-       застосування основ антикризового та ризик-менеджменту у практиці господарювання;

-       економічне обґрунтування та організація рекламних заходів, презентацій, акцій, виставок та ярмарок;

-       ефективна реалізація облікової й контрольно-фінансової діяльності;

-       практичне застосування теоретичних та експериментальних досліджень у сфері фінансово-економічних процесів;

-       використання у практичній діяльності отриманих знань щодо системи оподаткування, страхування, безпосереднього керівництва підприємством, його матеріально-технічним забезпеченням;

-       здійснення ґрунтовного аналізу зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах інтеграції України у світовий економічний простір.

Кафедра готує:

-       економістів;

-       бізнес-управлінців;

-       інвестиційних та інноваційних аналітиків-управлінців;

-       фахівців з бізнес-планування;

-       консультантів з економічних питань;

-       консультантів у бізнес сфері

Сфери працевлаштування:

-       підприємства усіх галузей та сфер діяльності;

-       бізнес-структури;

-       органи державної влади та місцевого самоврядування;

-       приватні підприємці;

-       управляючі компаній

https://sites.google.com/site/sspuecon/home 

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 275 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.