Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

golovna ef497 1144250996 f820d 1368955869На засіданнях гуртка з академічної культури дослідника, який функціонує на факультеті іноземної та слов'янської філології Сумського педуніверситету, під час профорієнтаційних заходів, які відбувалися у листопаді 2016 року, обласної конференції студенти, магістранти взяли участь в обговоренні актуальних проблем, що знайшли відображення в монографіях «Фольклористика у класичних університетах України» доктора педагогічних наук, провідного наукового співробітника Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ВОВК МИРОСЛАВИ ПЕТРІВНИ та «Формування професійної культури майбутніх магістрів початкової освіти у вищих навчальних закладах» кандидата педагогічних наук ЦЮНЯК ОКСАНИ ПЕТРІВНИ, доцента кафедри педагогіки початкової освіти педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника».

Глибоко вдячні Цюняк Оксані Петрівні за можливість подискутувати стосовно підготовки магістрів. Дослідниця правильно зауважує, що вища педагогічна школа України переважно акцентує увагу на проблемах оволодіння знаннями та збільшення їхнього обсягу у майбутніх магістрів і менше уваги приділяє формуванню їхньої професійної культури. Як результат, випускники магістратури мають глибокі теоретичні знання і високий рівень практичних умінь, але досить часто недостатньо орієнтуються в сучасному освітньому просторі, не завжди можуть прийняти самостійні рішення, відійти від стандартного зразка педагогічної діяльності, висловлювати незалежні судження в нових умовах, передбачати можливі ситуації у взаємодії, як з колективом, так і з окремою особистістю;
- сучасний педагог повинен бути професіоналом вищого ґатунку й цікавою особистістю. На наш погляд, необхідною умовою розвитку педагогічної майстерності майбутніх магістрів є креативність, постійне збагачення й розширення їхнього професійного й загального тезаурусу, ерудиції;
У концепції «Нової української школи» зазначається: «Школа українська буде успішна, якщо в неї прийде успішний учитель. До дітей має прийти людина-лідер, яка може вести за собою, любить свій предмет, фахово його викладає…у 2020 році найбільш затребуваними на ринку праці будуть вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі. Р. Емерсон справедливо наголошував, що «…істинний показник цивілізації – не в рівні заможності й освіти, не у величі міст, не в рясноті врожаїв, а в образі Людини, вихованої країною». Доречні настанови і видатного педагога В. О. Сухомлинського: «… якщо ви прагнете, щоб ваше виховання стало мистецтвом, відточуйте слово. Шукайте в невичерпній скарбниці нашої рідної мови перли, які запалюють вогник захоплення в дитячих очах. Знаходьте найтонші відтінки на багатобарвній палітрі народної мудрості, говоріть красиво про красу навколишнього світу. Слово – це найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського характеру. Вміти користуватися ним – велике мистецтво. Словом можна створити красу душі, а можна й спотворити її. Тож оволодіймо цим різцем так, щоб з-під наших рук виходила тільки краса!».

1 1250a 20237501672 2cb75 10297846413 952e0 974863663

Цікавим є історичний екскурс. Йдеться про монографію М. Вовк.

Дійсно, в умовах класичних університетів упродовж другої половини ХІХ – на початку ХХІ ст. утверджувались провідні підходи до вивчення фольклору як функціонального явища культури з позиції комплексних практик, антропологічного, контекстного, комунікативного підходів, розвивались ідеї національної ідентичності, полікультурності, гуманістичності, відбувався розвиток творчого потенціалу майбутніх філологів, фольклористів – дослідників та ретрансляторів фольклористичного досвіду.

4 264ca 7803181855 be113 1288129706

Мирослава Петрівна ВОВК надала нам можливість стати частиною української історії, доторкнутись до пергаменту минулого, пережити подив від того, що і ти можеш щось зробити. Ми мали можливість дізнатись, як вивчали народну словесність, традиційну культуру, літературу, мову студенти історико-філологічних факультетів Університету Святого Володимира (Київського університету), Університету Яна Казимира (Львівського університету), Харківського університету, Одеського університету, університетів упродовж ХІХ – ХХ ст., про відомих особистостей, які сприяли становленню української фольклористики на різних етапах: М. Максимовича, Я. Головацького, О. Огоновського, О. Котляревського, М. Дашкевича, С. Смаль-Стоцького, Ф. Колесси, А. Лободи, П. Попова, В. Бойка, М. Грицая, Л. Дунаєвської, В. Гошовського, Т. Комаринця та ін.
Вдячні авторам за корисні книги.
Світлана Міняйло, староста гуртка

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 189 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.