Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

1 83776 146877007217 грудня 2016 року у Сумському державному педагогічному університеті мені А.С.Макаренка відбувся ІІ усеукраїнський науково-методичний семінар «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті». Організатори: кафедра української мови, науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» педуніверситету, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

Мета заходу: обмін досвідом з актуальних напрямів сучасного мовознавства, лінгводидактики у контексті вивчення української мовної особистості початку ХХІ століття, актуальних проблем щодо використання ефективних технологій формування культуромовної особистості студентів у процесі навчально-пізнавальної, науково-дослідної, практичної підготовки у вищому навчальному закладі, а також формування і розвитку культуромовної особистості учителя в умовах післядипломної педагогічної освіти. Особливістю семінару є його міждисциплінарність: мова і соціологія, мова та історія, мова і методика, мова і педагогіка, мова і реклама, мова і музика, мова та інформаційні технології.
У роботі заходу взяли участь 67 науковців, викладачів коледжів та університетів з Києва, Черкас, Тернополя, Луцька, Херсону, Миколаєва, Хмельницького, Умані, Глухова, Сум, Сумської області, студенти різних факультетів Сумського державного педагогічного університету мені А.С.Макаренка.
Учасників привітали перший проректор Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, професор Пшенична Любов Василівна, проректор з науково-педагогічної роботи Семеніхіна Олена Володимирівна.

Надійшли привітання від таких навчальних закладів: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Хмельницький національний університет, Херсонський державний університет, Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського, Київський торговельно-економічний коледж, Луцький педагогічний коледж.

Відбулися пленарне, а також секційні засідання за такими напрямами: мовна особистість як культурологічний та комунікаційний феномен; мовна особистість як об’єкт вивчення сучасної лінгвістики, лінгводидактики, лінгвопсихології: український та світовий досвід; формування культуромовної особистості у вищій школі України; лінгвістичний аспект педагогічної майстерності.

Відзначимо кращі доповіді учасників: Василь ШУЛЯР, доктор педагогічних наук, професор, ректор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Особливості мовно-літературної освіти школярів в умовах реформування галузі); Ганна ЦВЄТКОВА, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Формування академічної культури студентства в сучасному соціокультурному просторі); Лідія МАМЧУР, доктор педагогічних наук, професор кафедри практичного мовознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Формування мовної свідомості сучасної національно-мовної особистості майбутнього вчителя-словесника); Олена КУМЕДА, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови; заступник завідувача кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Мовна особистість Пантелеймона Куліша у формуванні нової української літературної мови); Ольга РУДЬ, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Формування культуромовної особистості в освітніх закладах Сумщини: погляд через віки); Олександр ЗЕМКА, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки і психології, відповідальний секретар приймальної комісії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (Система літературознавчої підготовки як засіб формування культуромовної особистості майбутніх учителів); Наталія ГРОМОВА, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Формування та творча самореалізація культуромовної особистості майбутнього вчителя на заняттях з лінгвістичних курсів); Юлія КОСТИРКА, викладач української мови ВКНЗ «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка» (Сучасні форми роботи на заняттях української мови в педагогічному ВНЗ І-ІІ рівня акредитації); Ольга ФАСТ, кандидат педагогічних наук, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, докторант (Культура наукового керівництва як чинник забезпечення якості докторської освіти: європейський досвід); Інна ЛЕВЕНОК, фахівець відділу реєстрації іноземних громадян департаменту міжнародної освіти Сумського державного університету (Культуромовна особистість іноземного студента).

Завідувач кафедри української мови педуніверситету О.Семеног представила громаді «Концептосфера національної мови у вимірах наукових праць викладачів кафедри української мови», акцентувала увагу на спільних проектах кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету з вищими навчальними закладами, що є корисними у формальній, неформальній, інформальній освіті дорослих.

Під час роботи семінару було презентовано наукові, науково-навчальні роботи науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі», студентських гуртків кафедри української мови; гуртка «Культуромовна особистість журналіста» (Машинобудівний коледж); наукові роботи викладачів ВНЗ України, журнал «Українська мова і література в школі» (завідувач лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України Н.Б. Голуб). Учасниками підготовлено та схвалено рекомендації.
У науково-методичному семінарі взяли активну участь студенти Інституту культури та мистецтв, зокрема Калнагуз Маргарита, Гадючка Юлія, Клочко Анастасія, які представили свою науково-дослідницьку роботу, доповнивши її чудовими музичними композиціями.

О.Семеног

5 2 36dd2 16034492445 3 c324d 6590523305 4 0014b 19119860235 5 d6ece 11974514115 b686c 1871099555455 eb46a 12985764926262 44839 13398790436265 6a333 16144892806288 5ebf4 15454254106312 9cb58 6510818585461 02423 20597091472 ee85a 12629489943 b2a51 7300042554 dd99a 3636499285 3002f 6852178916 5c980 1953786992

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 166 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.