× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

1 83776 146877007217 грудня 2016 року у Сумському державному педагогічному університеті мені А.С.Макаренка відбувся ІІ усеукраїнський науково-методичний семінар «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті». Організатори: кафедра української мови, науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» педуніверситету, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

Мета заходу: обмін досвідом з актуальних напрямів сучасного мовознавства, лінгводидактики у контексті вивчення української мовної особистості початку ХХІ століття, актуальних проблем щодо використання ефективних технологій формування культуромовної особистості студентів у процесі навчально-пізнавальної, науково-дослідної, практичної підготовки у вищому навчальному закладі, а також формування і розвитку культуромовної особистості учителя в умовах післядипломної педагогічної освіти. Особливістю семінару є його міждисциплінарність: мова і соціологія, мова та історія, мова і методика, мова і педагогіка, мова і реклама, мова і музика, мова та інформаційні технології.
У роботі заходу взяли участь 67 науковців, викладачів коледжів та університетів з Києва, Черкас, Тернополя, Луцька, Херсону, Миколаєва, Хмельницького, Умані, Глухова, Сум, Сумської області, студенти різних факультетів Сумського державного педагогічного університету мені А.С.Макаренка.
Учасників привітали перший проректор Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, професор Пшенична Любов Василівна, проректор з науково-педагогічної роботи Семеніхіна Олена Володимирівна.

Надійшли привітання від таких навчальних закладів: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Хмельницький національний університет, Херсонський державний університет, Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського, Київський торговельно-економічний коледж, Луцький педагогічний коледж.

Відбулися пленарне, а також секційні засідання за такими напрямами: мовна особистість як культурологічний та комунікаційний феномен; мовна особистість як об’єкт вивчення сучасної лінгвістики, лінгводидактики, лінгвопсихології: український та світовий досвід; формування культуромовної особистості у вищій школі України; лінгвістичний аспект педагогічної майстерності.

Відзначимо кращі доповіді учасників: Василь ШУЛЯР, доктор педагогічних наук, професор, ректор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Особливості мовно-літературної освіти школярів в умовах реформування галузі); Ганна ЦВЄТКОВА, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Формування академічної культури студентства в сучасному соціокультурному просторі); Лідія МАМЧУР, доктор педагогічних наук, професор кафедри практичного мовознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Формування мовної свідомості сучасної національно-мовної особистості майбутнього вчителя-словесника); Олена КУМЕДА, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови; заступник завідувача кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Мовна особистість Пантелеймона Куліша у формуванні нової української літературної мови); Ольга РУДЬ, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Формування культуромовної особистості в освітніх закладах Сумщини: погляд через віки); Олександр ЗЕМКА, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки і психології, відповідальний секретар приймальної комісії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (Система літературознавчої підготовки як засіб формування культуромовної особистості майбутніх учителів); Наталія ГРОМОВА, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Формування та творча самореалізація культуромовної особистості майбутнього вчителя на заняттях з лінгвістичних курсів); Юлія КОСТИРКА, викладач української мови ВКНЗ «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка» (Сучасні форми роботи на заняттях української мови в педагогічному ВНЗ І-ІІ рівня акредитації); Ольга ФАСТ, кандидат педагогічних наук, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, докторант (Культура наукового керівництва як чинник забезпечення якості докторської освіти: європейський досвід); Інна ЛЕВЕНОК, фахівець відділу реєстрації іноземних громадян департаменту міжнародної освіти Сумського державного університету (Культуромовна особистість іноземного студента).

Завідувач кафедри української мови педуніверситету О.Семеног представила громаді «Концептосфера національної мови у вимірах наукових праць викладачів кафедри української мови», акцентувала увагу на спільних проектах кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету з вищими навчальними закладами, що є корисними у формальній, неформальній, інформальній освіті дорослих.

Під час роботи семінару було презентовано наукові, науково-навчальні роботи науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі», студентських гуртків кафедри української мови; гуртка «Культуромовна особистість журналіста» (Машинобудівний коледж); наукові роботи викладачів ВНЗ України, журнал «Українська мова і література в школі» (завідувач лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України Н.Б. Голуб). Учасниками підготовлено та схвалено рекомендації.
У науково-методичному семінарі взяли активну участь студенти Інституту культури та мистецтв, зокрема Калнагуз Маргарита, Гадючка Юлія, Клочко Анастасія, які представили свою науково-дослідницьку роботу, доповнивши її чудовими музичними композиціями.

О.Семеног

5 2 36dd2 16034492445 3 c324d 6590523305 4 0014b 19119860235 5 d6ece 11974514115 b686c 1871099555455 eb46a 12985764926262 44839 13398790436265 6a333 16144892806288 5ebf4 15454254106312 9cb58 6510818585461 02423 20597091472 ee85a 12629489943 b2a51 7300042554 dd99a 3636499285 3002f 6852178916 5c980 1953786992

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 275 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.