× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Матвиенко М.Е. Очерки распространения и экологии птиц Сумской области (60-е годы ХХ ст.): Монография. – Сумы: Университетская книга, 2009. – 210 с.

Книш М.П., Грищенко В.М. Розуміючи – оберігай: тваринний світ Сумщини: навчально-методичний посібник. – Суми: Університетська книга, 2010. – 236 с.

Лебедь Е.А. Введение в феноменологию природы: Монография. – К.: Издатель ПАРАПАН, 2006. – 268 с.

Лебедь Е.А. Идея природы: концепт и контекст: Монография. – К.: Издатель ПАРАПАН, 2007. – 188 с.

Робочий зошит для лабораторних занять з вікової фізіології. Упорядник – к.б.н., доц.. Іванова О.І. – Суми: Редакційно-видавничій відділ СДПУ, 2000. – 75 с.

Методические указания к лабораторным занятиям по общей цитологии для студентов естественно-географического факультета Сост.Басанец Л.М., к.б.н., доцент. – Сумы, 1989. – 16 с.

Матвієнко М.С. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з зоології. – Суми: СумДПУ, 2002. – 12 с.

Лабораторні заняття з зоології хордових. Методичний посібник для студентів-заочників біологічних спеціальностей педагогічного університету / Укл. М.Є. Матвієнко. – Суми, СумДПУ ім.. А.С.Макаренка,2003. – 72 с.

Кныш Н.П. Методические указания к изучению позвоночных животных Сумской области. – Сумы, 1990. – 47 с.

Методические рекомендации к лабораторным занятиям по возрастной физиологии и школьной гигиене / Сост. С.Л. Зильман, В.Л. Зильман. – Сумы, 1989. – 44 с.

Методические рекомендации к лабораторным занятиям по курсу «Возрастная физиологя и школьная гигиена» для студентов пединститута./ Сост. О.И. Иванова. – Сумы, 1989. – 31 с.

Методичні рекомендації до лабораторних занять з фізіології людини і тварин. Для студентів природничо-географічного факультету / Укл. Басанець Л.М. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006. – 72 с.

Методичні рекомендації до лабораторних занять з фізіології вищої нервової діяльності та психофізіології. Для студентів природничо-географічного факультету спеціальності «Біологія - психологія» / Укл. Басанець Л.М. – суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006. – 56 с.

Робочий зошит для лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини і тварин» для студентів заочного відділення спеціальності «Біологія і практична психологія». Укл. О.О.Пташенчук, О.А.Касьяненко. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 72 с.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 291 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.