× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

11Шановні студенти, старости та куратори студентських груп!

Ми запрошуємо Вас до співпраці. Ви можете запросити нас для проведення тренінгового заняття за даними темами, дуже раді Вам допомогти.

Психологічний тренінг — один з найефективніших методів засвоєння інформації в групі. Тренінг — не лекція та не семінар, на тренінгу учасники в практичних ситуаціях формують свою думку та відпрацьовують навички.

Ви можете замовити тренінг для вашої групи за наступними темами:

 • «Хвилюємось спокійно – скоро іспити»
 • «Тренінг безконфліктної поведінки»
 • «Ефективність в міжособистісних стосунках»
 • «Стосунки жінки та чоловіка»
 • «Командоутворення»
 • «Згуртування колективу»
 • «Ефективне управління часом (тайм-менеджмент)»
 • «Як виражати свої почуття»
 • «Лідерство»
 • «Ефективна само презентація. Як влаштуватися на роботу»
 • «Тренінг ефективного спілкування»
 • «Тренінг адаптації та згуртування коллективу»
 • «Ми за здоровий спосіб життя»
 • «Спілкування молодої родини»
 • «Моя зовнішність (адекватне сприйняття самого себе)»
 • «Формула гарного настрою»
 • «Вміння говорити – НІ!»
 • «Тренінг психологічного здоров’я»
 • «Як подолати екзаменаційний стрес»
 • «Тренінг управління агресією»
 • «Як правильно мріяти…»
 • Тренінг особистісного росту «Від впевненості до гармонії»
 • Тренінг формування потреб в здоровому способі життя
 • «Емоційне вигорання майбутнього педагога»
 • «Формування позитивної життєвої позиції»
 • Тренінг креативності (формування творчої особистості)»
 • «Успішний спосіб життя – здоровий спосіб життя!»
 • «Студентський гуртожиток - інструкція по виживанню»

Тренинги допоможуть Вам:

- вміти розставляти приорітети та відділяти важливе від другорядного;

- ефективно планувати свій час,ставити мету, розбивати її на задачі;

- ефективно та вільно спілкуватись;

- знайти у собі ресурси для життя, уміння розуміти краще людей та самого себе;

- ви навчитеся методам, що допоможуть Вам бути успішними у всіх сферах життя;

- розширити діапазон сприйняття себе;

- посилити  позитивний образ власної особистості;

- підвищити відповідальність за власні думки, почуття та дії.

- ефективно вести себе на співбесіді;

- вміти ставити собі кар'єрні цілі;

- вміти налагоджувати відносини в новому колективі.

Інформація: якщо Ви куратор групи чи староста, то можна організувати групу, обрати тему, зручний для Вас час, а психологічна служба завжди готова Вам допомогти та провести заняття.

Тренінгові заняття для студентів та технологія їх проведення

12Тренінг сьогодні є незамінним елементом системи навчання й розвитку в будь-якому навчальному закладі. Тренінг – це насамперед навчання, що опирається на досвід людини, а також допускає, що присутні на тренінгу люди, окрім отримання нової інформації, мають можливість відразу використовувати її на практиці, виробляючи нові навички. Сьогодні значна увага приділяється інтерактивним методам, що використовуються із застосуванням навчальних комп’ютерних програм, які реалізовують більш дієвий підхід до знань. Засобами реалізації зазначеного підходу слугують комплекси програмно-апаратних засобів (комп’ютер, мультимедійний проектор та сенсорна дошка), які забезпечують можливість організації навчально-пізнавальної діяльності шляхом інтерактивного навчання.

Інтерактивні методи захоплюють студентів, пробуджують у них інтерес та стимулюють мотивацію, навчають самостійного мислення та дій. Ефективність і сила впливу на емоції та свідомість студентів залежать від умінь, стилю роботи конкретного практичного психолога. Вони вимагають проектування й розроблення таких засобів навчання, які б дозволили поєднати різні види інформаційного середовища (тексти, музику, графіку, звук, реалістичні зображення) з діяльнісною (інтерактивною) формою навчання, що дає можливість підвищити мотивацію навчання за рахунок комп’ютерної візуалізації, мультимедійного подання об’єктів вивчення.

Тренінг та його атрибути

Слово «тренінг» походить від англійського «tо trаіn», що означає «навчати, тренувати, дресирувати». Тренінг – це одночасно:

 • процес пізнання себе та інших, який необхідно зробити цікавим і неповторним;
 • неформальне, невимушене, конструктивне спілкування;
 • ефективна форма опанування знаннями;
 • інструмент для формування умінь і навичок;
 • форма розширення власного набутого досвіду;
 • спеціальна технологія, що допомагає краще зрозуміти та усвідомити власний світ, зробити своє життя успішним;
 • керівництво власними бажаннями та діями.

Під час тренінгу необхідно створити неформальне, невимушене спілкування учасників тренінгу, яке відкриває групі безліч варіантів розв’язання проблеми, сприяє розвитку групової динаміки, міжособистісних взаємин і норм у групі, заради якої вона зібралася або була сформована. Як правило, учасники в захваті від тренінгових занять, тому що ці методи роблять процес пізнання цікавим та не обтяжливим.

Тренінг, на думку фахівців, подібний до самого життя в мініатюрі. Описати тренінг словами людини, яка не відчула його на власному досвіді, так само складно, як висловити внутрішні переживання, як підібрати прості, ясні, зрозумілі слова та формулювання. Краще пройти через тренінг самому, пересвідчитися та упевнитися в тому, що світ групової динаміки – тобто спілкування, очікування і дружні стосунки між учасниками є захоплюючою подорожжю для розуму і душі. Тренінг має дарувати учасникам радість і нових друзів, можливість унікального спілкування, сприяти формуванню навичок співпраці, відкривати нові перспективи. Зазвичай, люди краще ставляться до тих, хто не змагається, не суперечить, не конкурує з ними, і навпаки гірше до тих - кого сприймають як опонентів, супротивників. Для досягнення життєвого успіху доцільним є порозуміння, налагодження конструктивних взаємин з іншими. Для цього слід навчитися уважно слухати співрозмовників, сприймати їх доброзичливо, шукати в них позитивні риси, взаємодіяти та співпрацювати, а не змагатися з ними. Тренінг дає не лише специфічні знання та навички з окресленої проблематики, а й допомагає змінити неконструктивне ставлення до них людей на більш ефективну модель співробітництва.

Тренінг, перш за все, орієнтований на запитання та пошук. На відміну від традиційних, тренінгові форми навчання ініціалізують весь потенціал людини: рівень та обсяг її видів компетентностей, які мають місце в професійній діяльності (соціальна, соціально-психологічна, цілевизначальна, комунікативна, технологічна, продуктивно-результативна, прогностична, аналітико-синтетична, ситуативна, організаційна, емоційна та інтелектуальна), самостійність, здатність до прийняття рішень, до взаємодії тощо.

Тренінг як і будь-яка інша організаційна форма навчання, підпорядкований певній меті.

Цілями проведення тренінгів можуть бути:

 • інформування (про певні явища) та набуття учасниками тренінгу нових професійних навичок та умінь;
 • формування навичок співпраці, засад толерантності шляхом визначення межі власної терпимості та поваги до прав і свобод інших людей;
 • формування навичок логічного мислення, аналізу, вибору і презентації інформації або проблематики;
 • опанування новими технологіями в професійній діяльності, сфері;
 • зменшення чогось небажаного (проявів моделей соціально неприйнятної поведінки, стилю неефективного спілкування, особливостей реагування тощо);
 • зміна стереотипів, поглядів на проблему, процес навчання, аби усвідомити його переваги та зрозуміти, що він може надавати наснагу та задоволення;
 • підвищення здатності учасників щодо позитивного ставлення як до себе так і до життя;
 • пошук ефективних шляхів розв’язання поставлених проблем завдяки об’єднанню в тренінговій роботі спеціалістів, які мають різний фах; представників різних відомств, які впливають на розв’язання цих проблем;
 • активізація громадськості щодо розв’язання актуальних проблем європейської освіти та ін.;
 • активізація зусиль громадськості в напрямі конструктивного розв’язання проблем європейської інтеграції освіти;
 • розвиток ассертивної поведінки.

Тренінгу притаманні певні атрибути. До них належать:

 • тренінгова група;
 • тренінгове коло;
 • спеціально обладнане приміщення та приладдя для тренінгу (фліпчарт, маркери тощо);
 • тренер;
 • правила групи;
 • атмосфера взаємодії та спілкування;
 • інтерактивні методи навчання;
 • структура тренінгового заняття;
 • оцінювання ефективності тренінгу.

Тренінгова група – це спеціально створена група, учасники якої за сприяння ведучого (тренера) включаються в інтенсивне спілкування, спрямоване на досягнення визначеної мети та розв’язання поставлених завдань. Тренінгова група зазвичай включає 15-20 осіб. Така кількість людей дозволяє оптимально використати час та ефективно навчати людей.

Тренінгові заняття можуть бути різної тривалості: від 1,5-3-х годин (2-4 академічні години, тривалістю 45 хвилин кожна) до декількох днів поспіль. За тривалістю найбільш вдалою формою групової роботи є марафон, тобто проведення занять тривалістю 6-8 годин щоденно протягом кількох днів. За такої форми роботи передбачається велика обідня перерва (не менше години) та дві перерви по 15-20 хвилин через кожні 1,5-2 години роботи. Під час коротких перерв учасникам доцільно запропонувати напої (чай, каву, воду, соки тощо), можна й легку їжу (бутерброди, цукерки, печиво тощо). Вважається, що такої тривалості перерви достатньо для відновлення сил учасників.

Робочі місця для учасників у приміщенні можуть бути розташовані по-різному, але доцільно уникати «аудиторного» та «шкільного» стилів. Добре, коли стільці для учасників розташовуються півколом – це сприяє створенню неформальної атмосфери, забезпечує можливість кожному бачити всіх учасників тренінгу, підкреслює рівнозначність позицій усіх учасників. Це сприяє створенню атмосфери відкритості, настрою, розвитку довіри, уваги, пізнавального та особистісного інтересу, сприймання учасників одного до одного.

Головне, що забезпечує сприятливу атмосферу для навчання у тренінговій групі, - це правила, яких має дотримуватися кожний учасник. Основні з них: цінування часу, увічливість, позитивність, розмова від свого імені, «додавання», добровільна активність, конфіденційність, «стоп», «піднята рука», зворотний зв’язок. Правила приймаються на початку тренінгу всіма учасниками групи, і потрібні для того, щоб кожний міг:

 1. працювати в комфортних умовах;
 2. отримувати інформацію самому і не заважати отримувати інформацію іншим у зручний для кожного спосіб;
 3. висловлювати відверто, без побоювань свої думки;
 4. дозволити собі спонтанні, попередньо не зважені вислови, що наближатиме тренінг до реального життя;
 5. бути впевненим, що надану ним інформацію використають тільки в інтересах учасників.

Тренінг проводить тренер (ведучий), котрий спілкується з учасниками «на рівних», тобто є таким самим учасником тренінгової групи, як і інші учасники. Тренер одночасно є й каталізатором усіх процесів, які відбуваються в групі, «керманичем» групи на шляху до досягнення визначеної мети тренінгу та повинен розуміти настрій кожного учасника та відрізняється від інших учасників тим, що:

 • володіє інформацією щодо означеної теми;
 • знає методику проведення тренінгових занять;
 • вміє працювати з аудиторією і володіє методикою навчання дорослих і дітей;
 • володіє навичками ведення тренінгової групи (регулює групові процеси, знає, як зацікавити учасників, зняти напруження, спрямувати групу на конструктивне розв’язання проблеми тощо);
 • постійно підвищує свій тренерський потенціал;
 • знає методи оцінювання результатів тренінгу і вміє їх застосовувати;
 • знає про відстрочені результати впливу тренінгу, як очікувані, так і неочікувані.

Остання теза пов’язана з тим, що після завершення тренінгу не всі його результати осмислюються учасниками одразу. Повною мірою ефект тренінгу з’ясовуватиметься пізніше, коли учасники застосовуватимуть набуті знання та зміни в практиці, повсякденному реальному житті.

Схематичне зображення процесу успішної реалізації на практиці змін, що сталися в результаті тренінгу

ТРЕНІНГ

ЖИТТЯ

Отримання нової інформації.

Виконання вправ, спрямованих на зміни старих стереотипів, набуття нових знань/навичок в умовах штучного тренінгового середовища

Відчуття задоволення від успішно виконаних вправ.

Реалізація набутих під час тренінгу знань/навичок для запровадження змін у реальному житті.

Відчуття задоволення від успішної реалізації вміння робити інакше, («я можу робити інакше!»), («я - досягаю бажаного!»)

У тренінгу широко використовуються методи, які спрямовані на стимуляцію взаємодії учасників, які об’єднуються під назвою інтерактивні техніки і забезпечують взаємодію та власну активність учасників під час динамічного навчального процесу.

інтер (лат. INTER) - префікс, що означає перебування поміж чимось, кимось;

актив (лат. ACTUS) - приводжу в рух;

інтерактивний - рух, що відбувається між об’єктами: зовнішн­іми - між окремими людьми, внутрішніми - рух, активність, яка відбувається в самій людині, і яка призводить до змін її поглядів, думок, поведінки тощо

Проведення тренінгу відбувається за чітко визначеною структурою. Типова структура, мета та завдання тренінгу разом слугують основою для складання плану його проведення, як це показано в таблиці 2. Такий план може мати різні форми (таблиця, перелік послідовних дій, схема, мапа тощо), але принципово є те, і це добре слід засвоїти майбутньому тренеру, що план тренінгу слід скласти обов’язково. Природно, це не означає, що тренінг пройде повністю так, як було заплановано, проте план допоможе тренеру дотримуватися основних питань, які мають бути опрацьовані в ході роботи групи, інакше неможливо досягти поставленої мети тренінгу. Під час тренінгу неодмінно виникає багато побічних тем для обговорення, і кожна з них виявляється більш чи менш привабливою для учасників. Проте їх опрацювання слугуватиме іншим цілям. Тим часом термін заняття спливатиме, і обов’язкові питання можуть залишитися не розглянутими. Тож саме завчасно складений план допоможе дотримуватися обраної теми та дістатися бажаної мети.

Орієнтовна структура планування тренінгу

Частина

Завдання

Вправи

Тривалість

Вступна

Створення сприятливого психологічного простору. Вироблення, прийняття засвоєння правил роботи групи. Налагодження прямого та зворотного зв’язків «учасник-група» та «група-учасник». Створення ситуації рефлексії.

Знайомство. Правила. Розминка. Очікування. Вправи на рефлексію. Рухавки.

До 15 хв. для тренінга тривалістю 1,5-3 год.

До 30 хв. для тренінгів тривалістю 6-8 год.

Основна

Оцінка рівня поінформованості щодо проблематики. Актуалізація проблеми та конкретних завдань для її розв’язання. Надання інформації, засвоєння знань. Формування умінь, навичок, розвиток здатностей. Підведення підсумків щодо змісту роботи.

Інтерактивні техніки. Вправи на оцінку групових процесів, стану розвитку групи.

Розраховується як різниця загального часу тренінгу та часу, потрібного для проведення вступної та заключної частин разом.

Заключна

Підведення підсумків щодо процесу роботи. Оцінка отриманого досвіду. Налаштування учасників на атмосферу звичайного життя

Вправи на рефлексію та відновлення сил учасників. Прощання.

До 15 хв. для тренінга тривалістю 1,5-3 год.

До 30 хв. для тренінгів тривалістю 6-8 год.

Рефлексія (від лат. refleхіо - відображення) - осмислення людиною власних дій та їх закономірностей; діяльність самопізнання, що розкриває специфіку духовного світу людини; самоаналіз.

13Підсумувати викладену інформацію щодо того, як розуміти тренінг та його атрибути, можна так. Тренінг – це:

 • група, яка допомагає стати кожному її учаснику більш компетентним;
 • процес, під час якого учасники вступають у взаємодію;
 • процес, у центрі якого є проблема та її розуміння учасниками групи, а не компетентність ведучого щодо зазначеної проблеми;
 • навчання, під час якого активність учасників вища, ніж активність ведучого;
 • навчання, яке дає учасникам задоволення, активізує їх, стимулює інтерес до пізнання;
 • навчання, результат якого досягається у взаємодії всіх учасників тренінгу;
 • відкриття учасниками в собі нових можливостей, відчуття того, що вони знають та вміють більше, ніж до цих пір думали про себе;
 • можливість відкриття інших людей, навчання через взаємодію з ними, розуміння того, на що здатні люди, від яких раніше не очікувалося нічого цікавого;
 • можливість у безпечних, з одного боку, трохи штучних, а з іншого - наближених до реальності умовах взаємодії з іншими людьми досягти бажаних змін.

Тренінг сприяє інтенсивності навчання, результат якого досягається завдяки власній активній роботі його учасників. Знання під час тренінгу не подаються в готовому вигляді, а стають продуктом активної діяльності самих учасників. У центрі уваги - самостійне навчання учасників та інтенсивна їх взаємодія. Відповідальність за результативність тренінгового процесу несуть однаковою мірою як ведучий, так і кожний учасник тренінгу.

Використаний ресурс з сайту: www.mankivka-socrobota.gov.uainfo.php?id=44

«Активні форми роботи як засіб популяризації здорового способу життя»

 • «Я і моє здоров’я»
1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 137 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.