Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

26942421 1474119092708006 1690049592 o 48711 1656960890Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України (№ 497-л від 21.12.2017 року) з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Менеджмент освіти зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка була створена експертна комісія у складі: Сітарчука Романа Анатолійовича – першого проректора Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктора історичних наук, професора, голови комісії; Крижка Василя Васильовича – завідувача кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету, кандидата педагогічних наук, професора.

Установлений строк роботи експертної комісії безпосередньо в навчальному закладі з 10 січня по 12 січня 2018 року включно.

На підставі поданих на первинну акредитацію матеріалів Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та перевірки безпосередньо в навчальному закладі наявності та відповідності оригіналів основних засновницьких та реєстраційних документів університету вимогам чинного законодавства України, зокрема відповідності фактичних показників кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, забезпечення державної гарантії якості освіти за заявленою спеціальністю, експертна комісія дійшла висновку, що освітньо-професійна програма Менеджмент освіти спеціальності 073 Менеджмент освітнього рівня магістр з ліцензованим обсягом 80 осіб, кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення відповідають встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освіти.

За результатами акредитаційної експертизи експертна комісія рекомендує акредитувати у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка освітньо-професійну програму Менеджмент освіти зі спеціальності 073 Менеджмент за другим освітнім (магістерським) рівнем з ліцензованим обсягом підготовки 80 осіб.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 183 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.