Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

На природничо-географічному факультеті розпочалися навчальні польові практики студентів спеціальностей 014 середня освіта (географія та біологія), також 106 Географія. Під час цих практик студенти знайомляться з будовою топографо-геодезичних приладів, проводять зйомку і складають топографічні плани місцевості; досліджують геологічні відклади, особливості залягання порід, їх походження; ведуть спостереження за погодою, мікрокліматом, вчаться прогнозувати стан погоди; вивчають ґрунти, їх морфологічні, фізико-хімічні та агрохімічні особливості, визначають типи і різновиди ґрунтів, складають ґрунтові карти і дають комплексний опис ґрунтового покриву; досліджують рельєф території, його походження, типи та форми рельєфу; визначають та вивчають різні лісові, лучні та інші рослинні формації і асоціації, природно-територіальні комплекси; вивчають гідрологічні та морфометричні особливості річки, озера, досліджують підземні води.

Детальніше...

Page 1 8d84d 544645905

Вийшов з друку десятий випуск „Наукових записок СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки”, присвячений 50-річчю Сумського відділу Українського географічного товариства та 40-річчю першого  набору  студентів  на спеціальність  «географія  та  біологія» в Сумському державному педагогічному  університеті  імені  А. С.  Макаренка. У ньому опубліковані статті, що містять результати наукових досліджень з фізичної, суспільної, економічної географії, геоморфології та палеогеографії, рекреаційної географії та туризму, методики навчання географії. До випуску увійшли матеріали, підготовлені вченими з України та Білорусі.

Детальніше...

sumi 2019 2 92022 41050548915-17 травня у Сумах відбувся експертний семінар «Партисипативний аналіз ситуації та розробка концептуальної моделі – підхід Екосистемної Адаптації для Деснянського біосферного резервату шляхом застосування методології MARISCO», у якому в якості експерта взяв участь доцент кафедри загальної та регіональної географії А.О. Корнус. Завданням семінару було оцінити провідні фактори, пов'язані із кліматом, що визначають стійкість природи Деснянського біосферного резервату.

Детальніше...

IMG 20190425 100957 5b40f 110158182025 квітня 2019 р. у рамках вивчення теми «Позакласна робота з географії» з курсу методики навчання географії, студенти 741 групи природничо-географічного факультету напряму підготовки 6.040104* Географія разом із викладачем, зав. кафедри загальної та регіональної географії, к.г.н., доц. Корнус О.Г. відвідали Сумський міський центр еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді (ЦЕНТУМ). Названий центр має широкі можливості для ознайомлення з організацією різних напрямів позакласної діяльності: краєзнавчого, біологічного, екологічного, природоохоронного, валеологічного, декоративно-ужиткового, художньо-естетичного, дослідно-експериментального, профорієнтаційного, реабілітаційно-оздоровчого.

Детальніше...

58380194 839829023022996 1988053903626731520 n 1e433 421271324 квітня в рамках Днів студентської науки на природничо-географічному факультеті СумДПУ імені А.С. Макаренка, на кафедрі загальної та регіональної географії відбулася студентська наукова конференція. Цього року вона проходила у форматі наукових читань, присвячених 50-річчю створення Сумського відділу Українського географічного товариства. Програмою читань було передбачено 12 наукових доповідей, крім того, доповідь «Комплексна фізико-географічна характеристика малої річки Рибиці», підготовлена А.О. Мироненком (751 група, наук. керівник – доц. А.О. Корнус), була заслухана 23 квітня у рамках пленарного засідання студентської наукової конференції. У тематиці географічних читань були представлені дослiдження з фізичної та економічної географії, туризму, медичної географії, охорони природи. 

Детальніше...

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 155 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.