1 ca763 1546188548Вітаємо!!!

Доктора педагогічних наук, професора кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання
Єременко Ольгу Володимирівну
З успішним захистом дисертації її аспіранта
Костюкова Володимира Володимировича
За спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Д.26.053.08
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова м. Київ

Колектив навчально-наукового
інституту культури і мистецтв