Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри загальної та регіональної географії

Денна форма навчання

Географія світового господарства

Географія сфери обслуговування

Геологія з основами геохімії, 6.040102 «Біологія»

Геоморфологія

Гідрологія

Економічна і соціальна географія України

Загальне землезнавство

Історична географія

Картографія з основами топографії

Краєзнавство

Метеорологія і кліматологія

Методика викладання географії у ВНЗ (магістри)

Методика навчання географії

Основи наукових досліджень

Основи природокористування (5 курс)

Основи раціонального природокористування та охорона природних ресурсів (магістри)

Основи регіонознавства (магістри)

Основи теорії суспільної географії

Основи технологій виробництва

Палеогеографія антропогену

Фізична географія України

Заочна форма навчання

Екскурсознавство

Картографія з основами топографії

Метеорологія і кліматологія